Dina annonser hos Trovit Sverige

Jobb feed

Har du en webbsida som publicerar radannonser, kan du inkludera dessa hos Trovit! Följ endast dessa enkla steg

 1. Skapa en UTF-8 XML feed i det format som anges för jobb (se nedan).
 2. Använd vår email för att sända URL länken där vi kan läsa din XML feed. (Till exempel: http://www.dindoman.se/wp_feed.xml)

När din feed blivit mottagen, kommer vi att registrera dina annonser i Trovit så snart som möjligt.

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss!

XML feed format

Här följer några enkla riktlinjer för att förbereda en XML feed så att du kan inkludera dina annonser i Trovits sökresultat. Vill du ha ytterligare information om XML format, ta en titt i Wikipedia.

Din feed bör vara skriven i UTF-8.

UTF-8 XML filen har en ‘trovit’ tagg, och en eller fler ‘annons’ element. Varje ‘annons’ element har i sin tur grundläggande och valfria fält:

OBLIGATORISKA FÄLT

De grundläggande fälten måste ingå i varje feed eftersom dessa innehåller den minimum mängd information som krävs för att dina annonser ska kunna registreras av Trovits system.

 • id: identifiering av annonsen på din hemsida (numerisk eller alfanumerisk, dock måste det vara unikt då det kommer att användas för att undvika dupliceringar)
 • url: URL till din webbsida
 • title: annonstitel (den måste vara helt relaterad till annonsen, och får inte innehålla din hemsidas namn eller adress).
 • content: beskrivning av jobberbjudandet (minimum 30 bokstäver). Vänligen notera att kvaliteten på din beskrivning utgör en stark påverkan på den mängd besökare dina annonser får!

VALFRIA FÄLT

Det är ej obligatoriskt att fylla i de obligatoriska fälten. Dock, om du har tillgång till denna information, tveka då inte att inkludera denna. Trovits algoritm prioriterar hög-kvalitets annonser, ett rikt informationsinnehåll innebär att din position optimeras!

 • mobile_url: annons URL för de som navigerar via mobil. Fördelaktig om din hemsida har en mobilversion.
 • city: stad där tjänst är belägen
 • city_area: stadsdel där tjänst är belägen
 • neighborhood: bostadsområde där tjänsten är belägen
 • region: län där tjänsten är belägen
 • postcode: postkod
 • company: namn på företaget som anställer (nämn ej namn på rekryteringsföretag)
 • category: jobbsektor
 • salary: lön (format: lön eller lönerang)
 • studies: studienivå
 • experience: arbetslivserfarenhet
 • requirements: övriga kvalifikationer
 • working_hours: arbetsform; heltid, deltid, 8h/dag etc
 • telecommute: möjlighet till att jobba hemifrån eller ej
 • contract: typ av kontrakt; permanent, temporär, frilans eller praktik
 • date: publiceringsdatum för annons. Accepterat format DD/MM/ÅÅÅÅ o DD/MM/ÅÅÅÅ HH:MM:SS.
 • expiration_date: utgångsdatum för annons (format: DD/MM/ÅÅÅÅ)

Exempel på XML feed layout:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<trovit>

<ad>
  <id><![CDATA[...]]></id>
  <title><![CDATA[...]]></title>
  <url><![CDATA[...]]></url>

  <content><![CDATA[...]]></content>

  <city><![CDATA[...]]></city>
  <city_area><![CDATA[...]]></city_area>
  <region><![CDATA[...]]></region>
  <postcode><![CDATA[...]]></postcode>

  <salary><![CDATA[...]]></salary>

<working_hours><![CDATA[...]]></working_hours>
  <company><![CDATA[...]]></company>

  <experience><![CDATA[...]]></experience>
  <requirements><![CDATA[...]]></requirements>
  <contract><![CDATA[...]]></contract>
  <category><![CDATA[...]]></category>
  <date><![CDATA[...]]></date>
  <expiration_date><![CDATA[...]]></expiration_date>
  <studies><![CDATA[...]]></studies>
</ad>

<ad>
  ....

</ad>

<ad>
  ....
</ad>

...

</trovit>

 

 

 

Exampel på XML feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<trovit>
<ad>
  <id><![CDATA[1876]]></id>
  <url><![CDATA[http://www.yourdomain.co.uk/1876]]></url>
  <title><![CDATA[PHP Developer]]></title>
  <content><![CDATA[We are looking for a PHP developer with some Java knowledge. Ideally, with some experience in the gaming sector and Italian speaking.]]></content>
  <city><![CDATA[Aberdeen]]></city>
  <city_area><![CDATA[Aberdeen centre]]></city_area>
  <region><![CDATA[Scotland]]></region>
  <postcode><![CDATA[OX17]]></postcode>
  <salary><![CDATA[2,000-3,000]]></salary>
  <salary><![CDATA[25,000-40,000GBP]]></salary>
  <working_hours><![CDATA[Full-Time]]></working_hours>
  <company><![CDATA[WebCo]]></company>
  <experience><![CDATA[at least two years]]></experience>
  <requirements><![CDATA[Italian speaking]]></requirements>
  <contract><![CDATA[Permanent]]></contract>
  <category><![CDATA[IT]]></category>
  <date><![CDATA[...]]></date>
  <expiration_date><![CDATA[...]]></expiration_date>
<studies><![CDATA[Multimedia Degree or postgraduate studies]]></studies>
</ad>
</trovit>

 

Privacy policy · Legal Notice · Terms and conditions · Cookie policy