Twoje ogłoszenia w Trovit Polska

Plik XML – Praca

Jeśli posiadasz stronę z ogłoszeniami, możesz je zawrzeć w Trovit! Wystarczą 3 proste kroki:

  1. Utwórz plik UTF-8 XML według poniższej specyfikacji.
  2. Prześlij nam URL, gdzie znajduje się XML (na przykład: http://www.twojadomena.pl/wp_feed.xml) korzystając z naszego formularza kontaktu

Pamiętaj, że przyjmujemy pliki zawierające wyłącznie oferty pracy. Nie akceptujemy ofert szkoleń, kursów ani innego rodzaju usług.

Od tego momentu będziemy regularnie sczytywać plik XML aby indeksować nowe ogłoszenia, modyfikować zmienione oraz usuwać ogłoszenia nieaktualne, których nie ma już w pliku.

Twoje ogłoszenia zostaną wprowadzone do wyników wyszukiwania Trovit jak najszybciej możliwie!

W razie jakichkolwiek dalszych pytań skontaktuj się z nami!

Format pliku XML

Poniżej znajduje się kilka wskazówek mających pomóc Tobie utworzyć plik XML, dzięki któremu zawrzesz swoje ogłoszenia w Trovit. Gdybyś potrzebował więcej informacji na temat pliku XML zajrzyj do Wikipedii.

Plik powinien posiadać kodowanie UTF-8

Plik powinien zawierać wszystkie aktualne oferty.

Plik XML powinien zawierać jeden element główny <trovit>, który zawiera wiele elementów <ad></ad>. Z kolei każdy element <ad></ad> posiada pola zarówno obowiązkowe, jak i opcjonalne:

Skonsultuj również specyfikację techniczną pól.

 

POLA OBOWIĄZKOWE

Aby zawrzeć ogłoszenia w Trovit należy wypełnić wszystkie pola obowiązkowe. Dostarczają one informację zapewniającą minimalną jakość każdego ogłoszenia.

 • id: id ogłoszenia na twojej stronie (numeryczne bądź alfanumeryczne, ale musi być unikalne aby uniknąć duplikatów)
 • url: URL ogłoszenia na twojej stronie
 • title: tytuł ogłoszenia (musi być całkowicie powiązany z ogłoszeniem, nie może zawierać ani nazwy ani URL Twojej strony)
 • content: opis oferty (minimum 30 znaków) Pamiętaj, że im bogatszy opis, tym chętniej czytany!
 • date: data ogłoszenia, akceptowane formaty: DD/MM/RRRR, DD/MM/RRRR HH:MM:SS, RRRR/MM/DD lub RRRR/MM/DD HH:MM:SS

Skonsultuj również specyfikację techniczną pól.

POLA OPCJONALNE

Pola opcjonalne, jak sama nazwa wskazuje, nie są obowiązkowe. Jednak, jeśli pola te pojawiają się na Twojej stronie najlepiej umieścić je również w pliku. Algorytm Trovit, ustalający kolejność pojawiania się ogłoszeń, bierze pod uwagę także ich jakość, stąd im bogatsze ogłoszenie tym lepsza jego pozycja w Trovit!

 • mobile_url: URL ogłoszenia oglądane na mobilnej wersji strony
 • city: miasto
 • region: województwo
 • telecommute: czy jest to ‘praca z domu’.
 • city_area: dzielnica
 • postcode: kod pocztowy
 • salary: wynagrodzenie (tekst może zawierać komentarze lub przedziały)
 • working_hours: pełny etat, pół etatu, godziny
 • company: nazwa firmy zatrudniającej
 • experience: wymagane minimalne doświadczenie
 • requirements: inne wymagania
 • contract: rodzaj kontraktu: praktyka, umowa na czas nieokreślony, umowa na czas wykonania określonej pracy, itp.
 • category: kategoria / branża
 • studies: wymagany poziom wykształcenia
 • expiration_date: data wygaśnięcia ogłoszenia, akceptowane formaty: DD/MM/RRRR, DD/MM/RRRR HH:MM:SS, RRRR/MM/DD lub RRRR/MM/DD HH:MM:SS

Plik XML powinien wyglądać następująco:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<trovit>

<ad>
  <id><![CDATA[...]]></id>
  <title><![CDATA[...]]></title>
  <url><![CDATA[...]]></url>
  <mobile_url><![CDATA[...]]></mobile_url>
  <content><![CDATA[...]]></content>

  <city><![CDATA[...]]></city>
  <city_area><![CDATA[...]]></city_area>
  <region><![CDATA[...]]></region>
  <date><![CDATA[...]]></date>
  <salary><![CDATA[...]]></salary>

  <working_hours><![CDATA[...]]></working_hours>
  <company><![CDATA[...]]></company>

  <experience><![CDATA[...]]></experience>
  <requirements><![CDATA[...]]></requirements>
  <contract><![CDATA[...]]></contract>
  <category><![CDATA[...]]></category>
  <studies><![CDATA[...]]></studies>
</ad>

<ad>
  ....

</ad>

<ad>
  ....
</ad>

...

</trovit>

Przykład pliku XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<trovit>
<ad>
  <id><![CDATA[1876]]></id>
  <url><![CDATA[http://www.twojadomena.pl/1876]]></url>
  <mobile_url><![CDATA[http://www.m.twojadomena.pl/1876]]></mobile_url>
  <title><![CDATA[Programista PHP]]></title>
  <content><![CDATA[Doświadczenie conajmniej dwuletnie w programowanieu Java oraz znajomość sektora gier. Wymagana rownież znajomość języka włoskiego.]]></content>
  <city><![CDATA[Warszawa]]></city>
  <region><![CDATA[Mazowieckie]]></region>
  <date><![CDATA[30/11/2012 18:30:00]]></date>
  <city_area><![CDATA[Praga Płd]]></city_area>
  <postcode><![CDATA[01-654]]></postcode>
  <salary><![CDATA[4 000-5 000]]></salary>
  <working_hours><![CDATA[Pełny etat]]></working_hours>
  <company><![CDATA[WebCo]]></company>
  <experience><![CDATA[conajmniej 2 lata]]></experience>
  <requirements><![CDATA[znajomość włoskiego]]></requirements>
  <contract><![CDATA[Umowa na czas nieokreślony]]></contract>
  <category><![CDATA[IT]]></category>
  <studies><![CDATA[wyższe]]></studies>
</ad>
</trovit>
Privacy policy · Legal Notice · Terms and conditions · Cookie policy